Delovna terapija

Kaj je delovna terapija?

Delovna terapija je zdravstvena stroka, ki vključuje posameznika v vsakodnevne življenjske aktivnosti, ki so zanj smiselne in namenske, ter pozitivno vplivajo na zdravje in dobro počutje.

Delovna terapija pomaga posamezniku, da kljub primanjkljaju in omejitvam postane čim bolj samostojen na področju:

 • Dnevnih aktivnosti
 • Dela
 • Prostega časa

Delovna terapija obravnava posameznika celostno z upoštevanjem njegovih vrednot, interesov in okolja v katerem živi in deluje.

Deluje tudi preventivno in s svojimi pristopi podaljša neodvisnost in prepreči morebitno poslabšanje ali poškodbo.

Na storitve delovne terapije se lahko naročite preko predpisanega delovnega naloga ali samoplačniško. Delovni nalog lahko izda osebni zdravnik ali zdravnik specialist.

Storitve delovne terapije

NEVROLOŠKA OBRAVNAVA

 • Namen delovne terapije je doseči čim višjo stopnjo samostojnosti na področju ožjih dnevnih aktivnosti (hranjenje, oblačenje, osebna higiena…) in širših dnevnih aktivnosti (nakupovanje, upravljanje z denarjem, gospodinjske aktivnosti…) in s tem doseči čim višjo stopnjo kvalitete življenja.
 • Ohranjanje in izboljšanje motoričnih spretnosti (mišični tonus, mišična moč, vzdržljivost mišic, obseg gibanja, koordinacija gibov, senzorno zavedanje, poravnava telesa ..) in procesnih spretnosti ( spomin, koncentracija, pozornost, orientacija ..) s pomočjo vodenih in skrbno načrtovanih aktivnosti.
 • Svetovanje, individualna izdelava in učenje uporabe pripomočkov za izboljšanje samostojnosti v vsakdanjem življenju.
 • Svetovanje ergonomske opreme in prilagoditve arhitektonskih ovir v domačem in delovnem okolju.

DELOVNA TERAPIJA ROKE

Omejena funkcija delovanja roke osebi onemogoča ali omeji samostojnost pri vsakodnevnem delovanju.

Delovni terapevt s pomočjo namenskih aktivnosti strmi k izboljšanju funkcije roke. Izbrane namenske aktivnosti so usmerjene k povečanju obsega gibljivosti, koordinacije gibov, večanju mišične moči, zmožnost grobega in finega prijema. Preko namenskih pripomočkov tako izboljšuje omejene ali izgubljene spretnosti.

INDIVIDUALNA IZDELAVA OPORNIC

Opornice se izdelujejo iz termoplastičnih materialov, individualno, glede na postavljeno diagnozo in trenutnega stanja prizadetega dela roke.

Osnovni cilj opornic je zmanjševanje bolečine, imobilizacija določenega dela roke, varovanje sklepov, preprečevanje kontraktur, izboljšanje ali povrnitev funkcije roke.

Opornice so lahko statične ali dinamične:

 • Statične opornice uporabljamo za dosego pravilnih položajev, s katerimi preprečujemo kontrakture in omogočamo funkcionalno ugodne ali korekcijske položaje.
 • Dinamične opornice omogočajo bolniku izvajanje vaj proti izbranemu uporu ter s tem krepitev oslabele mišične funkcije, hkrati pa preprečujejo in zmanjšujejo nastanek kontraktur.

INDIVIDUALNA IZDELAVA KOMPRESIJSKIH OBLAČIL

So individualno izdelana elastična oblačila, ki izvajajo lokalni pritisk na mehka tkiva in se uporabljajo za:

 

 • Preprečevanje hipertrofične brazgotine po opeklinah ali poškodbah.
 • Preprečevanje limfnih edemov udov.

Navodila za uporabnike delovne terapije

 • Na delovno terapijo se lahko naročite preko predhodno izdanega delovnega naloga.
 • Delovni nalog lahko izda osebni zdravnik ali zdravnik specialist.
 • Rok za naročilo na storitev je odvisen od zavedene stopnje nujnosti na delovnem nalogu (nujno: najpozneje naslednji dan; zelo hitro: v roku 5. dni; hitro in redno: v roku 14. dni)
 • Ob prihodu imejte zraven zdravstveno izkaznico in izvide.

 • Upoštevajte dan in uro naročila.
 • V kolikor ste upravičeni do povrnitve potnih stroškov, vam obrazec lahko izda vaš osebni zdravnik.
 • Ker nam ZZZS nakazuje določeno mesečno kvoto denarja, lahko sprejmemo mesečno le omejeno število pacientov in je zato tudi čakalna doba različna.
 • V kolikor imate urejeno nadstandardno zavarovanje, kamor so vključene storitve delovne terapije, lahko po predhodnem dogovoru z vašo zavarovalnico, koristite samoplačniške storitve.

 

Naročanje

Na delovno terapijo se lahko naročite z izdanim DELOVNIM NALOGOM:

 • OSEBNO: v času obratovanja delovne terapije med 8.00 in 15.00 uro
 • PO POŠTI: poslan delovni nalog s pripisom za delovno terapijo.

Naročanje in rezervacije po telefonu in z elektronsko pošto ni mogoče.

Dodatne informacije o delovni terapiji

V koliko želite kakšne dodatne informacije o delovno terapiji, izpolnite spodnji obrazec ali nas v času delovnega časa pokličite.

Delovni terapevti

Metka Slatinek

diplomirana delovna terapevtka

>> Preberi več

NAROČANJE NA PREGLED

Zvezdana Sužnik

diplomirana delovna terapevtka

>> Preberi več

NAROČANJE NA PREGLED

SPECIALISTI ZA vaše zdravje