doc. dr. DUŠAN BUTINAR, dr. med.

doc. dr. DUŠAN BUTINAR, dr. med.

doc. dr. DUŠAN BUTINAR, dr. med.

nevrologija

“Od nekdaj me privlačijo izzivi v nevrologiji. Vesel sem, ko lahko z diagnosticiranjem in reševanjem nevroloških problemov pomagam pacientom.”

IZOBRAZBA

 • I. gimnazija Maribor (1967)
 • diploma na Univerzi v Ljubljani – Medicina (1974)
 • specialistični izpit iz nevrologije – UL (1979)
 • magisterij s področja nevrofiziologije (1987)
 • doktorat s področja nevrofiziologije (1997)
 • priznana posebna znanja – EMG, EEG, SEG (2012)

DODATNA IZOBRAŽEVANJA

 • Prof. Ciganek, II neurologicka klinika Lfuk – Bratislava – epileptologija
 • ”Queen Square” – London (10 tednov) klinična nevrologija
 • Baylor College, Texas Institute for research and rehabilitation (TIRR) – Houston, Texas, poškodbe hrbtenjače in spastičnost
 • Prof. Bussel, Hopital Raymond Poincare – Garches, Francija, refleksologija
 • Prof. Bancaud – Hopital Sant Ann, Center Paul Broca, Pariz, Francija, epileptologija in diagnostika za kirurgugijo epilepsije

AKADEMSKA IMENOVANJA

 • asist. in docent za nevrologijo, Medicinska fekulteta, Univerza v Ljubljani (1982 – 1989 in 1991 – 2014)
 • asistent za nevrologijo, Katedra za interno medicino, Medicinska fakulteta, Univerza v Kuvajtu, Kuvajt (1989 – 1990)
 • Mentor študentom medicine pri izdelavi Prešernovih nagrad
 • Mentor mladim zdravnikom pri izdelavi magisterijev
 • Preko 20 šestmesečnih tečajev iz elektroencefalografije, evociranih potencialov in tudi elektromiografije za mlade zdravnike
 • 14 dnevni tečaji elektroencefalografije, elektromiografije in senzorične encefalografije za specializante nevrologije
 • član in predsednik komisij za Specialistične izpite iz nevrologije in psihiatrije

ČLANSTVO V STROKOVNIH ZDRUŽENJIH

 • Slovensko zdravniško društvo
 • Zdravniška zbornica
 • Združenje nevrologov Slovenije
 • Mednarodna študijska skupina za objektivno audiometrijo (IERASG)
 • Sodni izvedenec za nevrologijo
 • Član Komisije II. stopnje ZPIZ Ljubljana

PODROČJA STROKOVNEGA DELA

Klinično delo – nevrološki pregledi

 • Epileptologija
 • Poškodbe glave
 • Presejalni testi sluha pri novorojencih
 • Ostala nevrološka obolenja – degenerativna obolenja žičevja, infekcijska obolenja, cerebrovaskularne bolezni, avtoimune bolezni

Elektrofiziologija

 • Elektromiografija – elektrofiziološka diagnostika poškod in obolenj perifernih živcev

Področja dela

Medicinski center Ergomed Maribor - Nevrološka ambulanta

NEVROLOŠKi PREGLEDI

Medicinski center Ergomed Maribor - Nevrološka ambulanta

OBOLENJA ŽIVČEVJA

Medicinski center Ergomed Maribor - Nevrološka ambulanta

AVTOIMUNE BOLEZNI

Medicinski center Ergomed Maribor - Nevrološka ambulanta

ELEKTROFIZIOLOGIJA

Ostali specialisti

prim. ERIK VRABIČ, dr. med.

prim. ERIK VRABIČ
dr. med.

PLASTIČNA KIRURGIJA

doc. dr. TOMAŽ TOMAŽIČ, dr. med.

doc. dr. TOMAŽ TOMAŽIČ
dr. med.

ORTOPEDIJA

Metka Slatinek, delovna terapevtka

METKA SLATINEK
dipl. del. ter.

DELOVNA TERAPIJA